Birleşme ve Devralmalar

Tabak&Ongan Hukuk Bürosu avukatlarının, ulusal yahut sınır ötesi birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, girişim sermayesi şirketleri ve fonlar ile ilgili kayda değer tecrübeleri bulunmaktadır.

Büromuz, birleşme ve devralma işlemleri dahilinde, taraflar arasında müzakere süreçlerinin başlatılmasından itibaren, hukuki inceleme (due diligence), değerlendirme, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, kapanış ve kapanış sonrası işlem süreçlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerini en etkin şekilde sağlamaktadır. Birleşme ve devralma kapsamında, gerekli olması halinde, Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili sektöre ilişkin kamu izinleri alınmakta ve izin ve ruhsat devirleri gerçekleştirilmektedir.

Tabak&Ongan Hukuk Bürosu, müvekkilleri ile kurmuş olduğu karşılıklı güvene dayalı ilişkiler sayesinde müvekkil ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit etmekte, müvekkillerinin hedef şirketleri ve mevcut riskleri daha iyi değerlendirmelerine yardım etmekte ve en doğru çözüme ulaşmaktadır.