Ortaklarımız

Av.Ceyda Tabak Metin,LL.M

ctabak@tabakongan.com

Av. Ceyda Tabak Metin Büromuzun kurucu ortağıdır. Notre Dame de Sion Lisesi ve ardından Galatasaray Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, 2003 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur.

2005 yılına kadar Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)’nde uzman hukukçu olarak, sonrasında ise 2006 yılına kadar TÜSİAD Brüksel Temsilciliği’nde araştırmacı olarak çalışmıştır.

Yüksek Lisans eğitimini Belçika’da bulunan “College of Europe”da Avrupa Birliği Hukuku  (rekabet hukuku uzmanlığı) üzerine yapmış, 2006 yılında master (LL.M) derecesini almıştır.

2006-2012 yılları arasında, merkezi Londra’da bulunan uluslararası bir hukuk bürosunun İstanbul ofisinde şirketler ve ticaret hukuku birleşme&devralmalar ve rekabet hukuku alanlarında çalışmıştır. 2012’de Av. Burak Ongan ile Tabak&Ongan Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

Av. Ceyda Tabak Metin’in, şirketler, ticaret hukuku ve rekabet hukuku ile uluslararası sözleşmeler konularında uzmanlığı bulunmaktadır. Çok sayıda birleşme&devralma projesine hukuki danışmanlık vermiş, yerli ve yabancı müvekkillere çeşitli sektörlerdeki yatırım projelerinde hizmet sunmuştur. Çeşitli projelerde yerli ve  yabancı taraflar arasında köprü kurulması ve projelerin yürütülmesi konusunda önemli deneyim sahibidir.

İleri seviyede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Av.Burak Ongan,LL.M

bongan@tabakongan.com

Av. Burak Ongan, Büromuzun kurucu ortağıdır. Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra, 2003 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur.

Burak Ongan yüksek lisans eğitimini özel hukuk alanında Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 

2003-2012 yılları arasında Burak Ongan, Türkiye’nin önde gelen ve uluslararası alanda hizmet sunan bürolarında yerli ve yabancı müvekkilleri uluslararası projeler ve uyuşmazlık çözümü konularında temsil ederek derin tecrübe kazanmıştır.

2012’de Av. Ceyda Tabak Metin ile birlikte Tabak&Ongan Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Şirketler, ticaret hukuku, uluslararası sözleşmeler ve uyuşmazlıkların çözümü konularında uzmanlığı bulunmaktadır. Çok sayıda birleşme&devralma projesinde hukuki danışmanlık vermiştir. Uluslararası  projeler ve uyuşmazlıkların çözümü konusundaki tecrübeleri sayesinde, uluslararası çözümü konusunda yetkinlik sahibidir.

Av. Burak Ongan’ın lisans sözleşmeleri hakkında yayımlanmış̧ bir kitabı ve çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

İleri seviyede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.