Uluslararası Tahkim

Ekibimiz, iki taraflı yatırım anlaşmaları ile ev sahibi ülkenin yabancı yatırımlar kanunlarına dayanarak yatırımcı-devlet uyuşmazlığı dolayısıyla açılmış ICSID, ICC, LCIA veya UNCITRAL nezdinde görülen çok sayıda tahkim yargılamasında yatırımcı tarafa veya ev sahibi devlete avukatlık hizmetleri sunmuştur.  Buna ilave olarak ekibimiz, ev sahibi ülkelere karşı açacakları davalarda yatırımcılara üçüncü kişi finansmanı bulunması konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri sunmuştur. Ayrıca, ICC, UNCITRAL, LCIA, LMAA kuralları ve bölgesel tahkim kuralları uyarınca görülen uluslararası ticaret/sözleşmeden kaynaklı çok sayıda tahkim davasında da görev alınmıştır.

Bu alandaki hizmetlerimiz Uygulanacak uluslararası anlaşma ve konvansiyonların değerlendirilmesi, hukuki inceleme yapılması ve tahkime konu davanın esası hakkında değerlendirmede bulunulması, ev sahibi ülke ile uzlaşma görüşmelerinde bulunulması, uzlaşma görüşmelerinin başarılı olmaması halinde dava sürecinin başlatılması, tahkim yargılaması süresince müvekkil tarafın temsil edilmesi, tahkim kararının uygulanması için gerekli işlemlerde size destek olunması hususlarını içermektedir.