Fikri Haklar

Marka, patent, endüstriyel tasarım ve telif hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai haklara ilişkin olarak, söz konusu hakların korunması, uygulanması gibi hususlarda kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Hizmetlerimiz arasında, lisans sözleşmeleri, teknoloji transfer sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri gibi fikri ve sınai haklara ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması ve sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi de bulunmaktadır.

Tabak&Ongan Hukuk Bürosu, fikri haklar alanında müvekkillere ait dava süreçlerinde de tecrübe sahibi olup bu alanla ilgili oluşan her türlü ihtilafa dair dava ve icra takibi işlemlerini de yürütmektedir.