Kişisel Verilerin Korunması

Tabak&Ongan Hukuk Bürosu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde şirketlerin ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Tabak&Ongan Hukuk Bürosu, müvekkillerin kişisel veri işleme süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hukuki destek sunmakta, aynı zamanda müvekkillerin kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi konusunda da çalışmaktadır.