Enerji Hukuku

Tabak&Ongan Hukuk Bürosu, enerji üretim şirketlerinin ve/veya anılan şirketlerin malvarlıklarının devralınması ve devredilmesi de dahil olmak üzere enerji üretim ve dağıtım şirketlerinin geliştirilmesi, işletilmesi, yeniden yapılandırılmaları ve enerji santrali inşa edilmesini de içeren çok sayıda projeye ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunmuşlardır. Ekibimiz, Enerji Hukukuna ilişkin gerek projelere yönelik gerek regülasyonlar hakkında devamlı olarak danışmanlık sunmakta ve yenilenebilir enerji konusuna da odaklanmaktadır.

Büromuz, enerji piyasası ile ilgili güncel mevzuat değişiklikleri, düzenleyici kurul kararları ve diğer düzenlemeleri düzenli olarak takip ederek müvekkillerine iletmektedir.