İş Hukuku

Büromuz, gerek bireysel gerek toplu iş hukuku alanlarında şirketlere ve sendikalara hizmet sunmaktadır. İş sözleşmelerinin hazırlanması ve görüşülmesi, yabancı çalışanlar konusunda danışmanlık, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, kıdem ve ihbar tazminatları, iş kazaları ile ilgili hususlar da dahil muhtelif konularda danışmanlık hizmetleri verilmekte ve aynı zamanda iş hukuku uyuşmazlıkları ile ilgili sulh müzakerelerinde ve yargı mercilerinde Büromuz müvekkilleri temsil edilmektedir.

Tabak&Ongan Hukuk Bürosu aynı zamanda, birleşme ve devralmalar ve şirket yeniden yapılandırmaları süreçlerinde gerekli iş hukuku desteği de sağlamaktadır